RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym "RODO"), DroneDay.pl Tomasz Przeździecki. informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem. 

Pani/Pana danych osobowych przez DroneDay.pl Tomasz Przeździecki.  Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez DroneDay.pl Tomasz Przeździecki. 


1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DroneDay.pl Tomasz Przeździecki, posługująca się nadanym numerem NIP:  5992694585


2.      DroneDay.pl Tomasz Przeździecki wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
a.)     w celu zawierania umów na wykonanie usług - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
b.)    w celu przeprowadzania procedur prawnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń z zakresu prawa budowlanego, prawa 
c.)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na DroneDay.pl Tomasz Przeździecki na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
d.)    dla celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes DroneDay.pl Tomasz Przeździecki (art. 
6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem DroneDay.pl Tomasz Przeździecki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej, 
e.)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu DroneDay.pl Tomasz Przeździecki polegającego 
na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes DroneDay.pl Tomasz Przeździecki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a.)     dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, 
b.)    podmioty świadczące na rzecz DroneDay.pl Tomasz Przeździecki usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne 
c.)     operatorzy pocztowi i kurierzy, 
d.)    operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, 
e.)     organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5.    DroneDay.pl Tomasz Przeździecki nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. 

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
(i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów na wykonanie usług - przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów oraz okres gwarancji i rękojmi zawarty w umowie, 
(iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez DroneDay.pl Tomasz Przeździecki treści marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
(v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. 

7.      Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

8.      Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych DroneDay.pl Tomasz Przeździecki prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Rodła 58, 66-400 Gorzów Wlkp.) lub elektronicznej (wiadomość email na adres e-mail: droneday.biuroTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 


9.      Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego  ochrony danych osobowych. 

10.   Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. 

11.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wykonywania umów . Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez DroneDay.pl Tomasz Przeździecki jest brak możliwości świadczenia usług lub zawierania umów sprzedaży. 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok